Đầu tư trên 40 tỷ đồng sửa chữa đường giao thông

Theo UBND huyện Xuân Lộc, trong năm 2018, huyện sẽ đầu tư trên 40 tỷ đồng để sửa chữa khoảng 35 km đường giao thông, trong đó có 17,3 km được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và 17,16 km được đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông.

sửa chữa các tuyến đường giao thông
Thi công sửa chữa các tuyến đường giao thông tại huyện Xuân Lộc

Ngoài ra, huyện còn đầu tư sửa chữa mương thoát nước đường song hành Quốc lộ 1, cống thoát nước đường Xuân Hiệp – Gia Lào; bổ sung, thay thế các biển báo, cọc tiêu giao thông…bị hỏng với tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn Gia Ray cũng sẽ vận động nhân dân sửa chữa, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường do cấp xã quản lý gồm: nạo vét mương rãnh, phát quang cây cỏ đảm bảo thông thoáng tầm nhìn trên các tuyến đường.

                                                                      Ngọc Hoàng